Kontakt

Chalupa U Kamenů

Dolní Štěpanice 119
Dolní Štěpanice, Benecko
605 566 400
nykl.jarousek@seznam.cz

Všeobecné podmínky pro pronájem chalupy U Kamenů, v Dolních Štěpanicích 119

 1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem chalupy U Kamenů a nájemcem této chalupy.

 2. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vznikne po připsání zálohové platby v době splatnosti na níže uvedený účet pronajímatele.

 3. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou k nahlédnutí na webových stránkách www.chalupaukamenu.cz.

 4. Chalupa se pronajímá jako celek. Majitel se po dobu vašeho pobytu v chalupě nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány podmínky pronájmu.

 5. Nástupy na pobyt: po 14 hodině. Pokud nebude obsazen termín předcházející vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup na pobyt.

  Ukončení pobytu: nejpozději do 10 hodin.

 6. Úklid: nájemce po sobě provede základní úklid ( uložení věcí na původní místa, umytí nádobí).

 7. Objednávka : objednávky na pronájem chalupy přijímáme písemně (e-mail), my vám obratem sdělíme, zda je vámi požadovaný termín volný a v kladném případě vám budemea tento termín předběžně rezervovat po dobu 10-ti kalendářních dnů. Do této doby musíte uhradit bankovním převodem zálohovou platbu ve výši 50% z celkové ceny pobytu. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena a tento termín bude opět volný.

  Č.ú. 115-573040237/0100, v.s. : bude sděleno pronajímatelem

  Po složení zálohové platby a jejím připsáním na účet Vám bude zasláno e-mailem potvrzení o přijetí zálohové platby společně s dalšími informacemi k pronájmu. Od této doby je objednávka pro nájemce i pronajímatele závazná.

 8. Storno podmínky: v případě odstoupení nájemce od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail). Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby.

  Storno musí nájemce provést písemně (e-mail) a pronajímatel vyrozumí nájemce o přijetí storna rovněž písemně (e-mail). Rozhodné je datum dne přijetí e-mailu.

  Storno pobytu 30 a více dní – bez poplatku

  Storno pobytu 29-14 dní – 50% z výše zálohové ceny

  Storno pobytu 13-7 dní – 75% z výše zálohové ceny

  Storno pobytu 6 a méně dní – 100% z výše zálohové ceny

  V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednanou chalupu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že nájemce o pozdějším nástupu na pobyt pronajímatele s předstihem telefonicky nebo e-mailem upozorní.

  V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

 9. Nájemce je povinen:

  Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami pro pronájem chalupy U Kamenů.

  Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:

  1. Na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu (max. 11 osob) nebo vyšší počet osob než byl nahlášen.
  2. Dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí pronajímatele).
  3. Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně ( mimo kachlová kamna).
  4. Zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete.
  5. Nájemce nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.

  Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za pronájem.

  Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

  Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj řádně uzamkněte, včetně uzavření oken.

  V chalupě se přezouvá, vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte sebou.

  Nájemci a jejich hosté se musí chovat k prostorám celé chalupy s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemce finančně nahradit.

  V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem chalupy využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.

  Při nástupu na pronájem předložit doklad totožnosti nájemce, který též zodpovídá za jednání svých hostů. Při nástupu složit vratnou kauci 3000,-Kč.

  Při ukončení pronájmu uhradit částku za skutečně spotřebovanou elektrickou energii .( Při nástupu se společně opíše stav elektroměru a při ukončení se opět společně odepíše spotřeba. ) Poplatek obci činí 20 Kč za den/dospělou osobu.

  Před ukončením pronájmu vyčkat na příjezd pronajímatele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá.